Enquesta de satisfacció del menjador

43 respostes

Qualitat dels aliments

42 de 43 persones han respost

4.0
Puntuació mitja
0%
0 res
1
16%
7 res
2
11%
5 res
3
28%
12 res
4
42%
18 res
5

Quantitat

42 de 43 persones han respost

4.2
Puntuació mitja
0%
0 res
1
2%
1 res
2
23%
10 res
3
28%
12 res
4
45%
19 res
5

Varietat

42 de 43 persones han respost

3.7
Puntuació mitja
7%
3 res
1
9%
4 res
2
19%
8 res
3
38%
16 res
4
26%
11 res
5

Combinació d'aliments

42 de 43 persones han respost

3.5
Puntuació mitja
7%
3 res
1
11%
5 res
2
23%
10 res
3
33%
14 res
4
23%
10 res
5

Propietats Organoleptiques (gust, textura, olor, color, temperatura)

42 de 43 persones han respost

3.7
Puntuació mitja
7%
3 res
1
11%
5 res
2
21%
9 res
3
23%
10 res
4
35%
15 res
5

Presentació adecuada pel tipus i tamany de l'aliment

41 de 43 persones han respost

3.9
Puntuació mitja
2%
1 res
1
4%
2 res
2
29%
12 res
3
29%
12 res
4
34%
14 res
5

Higiene del matèrial (safates, coberts, gots)

40 de 43 persones han respost

3.8
Puntuació mitja
0%
0 res
1
10%
4 res
2
27%
11 res
3
37%
15 res
4
25%
10 res
5

Teniu algun comentari o proposta de millora?

25 de 43 persones han respost